ozve sanat va madan به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه  کاهش قیمت خودرو به صورت دستوری امکان پذیر نیست، اظهار داشت : با وضعیت فعلی ،  کاهش قیمت خودرو ممکن نبوده و این مساله مساوی با ورشکستگی خودروسازان خواهد بود.

 حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : کاهش قیمت فرمول دارد زیرا هر  میزان خودروساز تولید و فروش بیشتری داشته باشد به همان مقدار سود بیشتری کسب کرده و  این در کاهش قیمت خودرو تاثیر خواهد داشت.

وی تصریح کرد : فرمول تولید و فروش خودرو باید به سال 2011 که یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید می گردید باز گردد بنابراین  اگر به صورت دستوری دولت و یا مجلس فشار وارد کنند که قیمت خودرو باید کاهش یابد، قطعا این شیوه جواب نخواهد بود بلکه دولت و مجلس و خودروسازان باید کمک نمایند تا تولید خودرو به سند چشم انداز توسعه صنعت خودرو و تولید 3 میلیون دستگاه نزدیک شود قطعا افزایش تولید در این صنعت رقابت ایجاد کرده و موجب کاهش و تعدیل قیمت ها خواهد شد.

وی با اشاره به اظهارات اخیر دبیر انجمن خودرو سازان در خصوص هجمه نمایندگان مجلس به صنعت خودرو ، تاکید کرد : کاهش قیمت خودرو دارای فرمول است بنابراین مجلس و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن نه خواستار ورشکستگی خودروسازان هستند و نه راضی می شوند که افزایش قیمت ها بر مردم فشار وارد کند.

نماینده شهریار در خانه ملت افزود : باید دولت به دنبال تمهیداتی برای خودروسازان باشد که شرکتها با افزایش تولید و فروش ،سود بیشتری را کسب نمایند قطعا این روش به نفع کشور نیز خواهد بود.

گروسی همچنین به صحبتهای اخیر وزیر صنعت ، معدن و تجارت در خصوص عدم کاهش قیمت خودرو اشاره کرد و گفت : با وضعیت فعلی ، کاهش قیمت خودرو ممکن نیست و این مساله مساوی با ورشکستگی خودروسازان خواهد بود.

وی افزود : برای  اینکه قیمت خودرو کاهش پیدا کند باید تولید خودرو در کشور افزایش یابد قطعا افزایش تولید ، موجب کسب سود معقول از محل صادرات و فروش بیشتر در بخش خودروسازی ها خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ورود شورای رقابت به بحث قیمت خودرو اقدام درستی نبوده است ، اظهار داشت : شورای رقابت در راستای وظیفه قانونی خود نباید قیمت خودرو را اعلام کند بلکه این شورا باید فرمول ها و شاخص ها را تعیین نموده تا بر اساس فرمول و شاخص های مشخص ، قیمت خودرو محاسبه و اعلام شود.

وی همچنین در خصوص ورود نمایندگان مجلس به بحث قیمت خودرو گفت :  در هیچ شرایطی نمایندگان مجلس نمی توانند وارد به بحث  قیمت گذاری خودرو شوند بلکه قیمت خودرو طبق شاخص ها توسط شرکتها اعلام می شود و نپس از آن نمایندگان بررسی می کنند که قیمت ها مطابق با شاخص است یا نه.

وی تاکید کرد : قیمت گذاری خودرو توسط هیچ دستگاه یا ارگانی از مجلس ، دولت و شورای رقابت ممکن نیست بلکه این دستگاهها تنها می توانند نقش نظارتی داشته تا قیمت ها بر اساس شاخص های تعیین شده باشد.

منبع: خبر خودرو