در این اینفوگرافی به سهمیه بندی بنزین انواع وسایل نقلیه و راهکارهای مدیریت مصرف خواهیم پرداخت.

با تصمیم دولت از 24 آبان 98 ضمن سهمیه بندی، قیمت بنزین نیز افزایش یافت. سهمیه در نظر گرفته برای خودروهای شخصی می تواند سهم مهمی در مدیریت مصرف انرژی داشته باشد.

در این اینفوگرافی به میزان سهمیه بندی خودروها و راهکارهای مدیریت مصرف بنزین خواهیم پرداخت.