مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سهمیه بنزین کارت های مفقودی از بین نمی رود.
به گزارش پرشین خودرو، کرامت ویس کرمی افزود: کارت سوخت به نام خودرو صادر می‌شود. زمانی که خودرو فعال است کارت سوخت دارد و طبیعتا به آن خودرو سهمیه‌ی سوخت هم تعلق می‌گیرد. اگر به هر دلیلی کارت المثنی برای خودرو صادر شود هر آنچه سهمیه‌ای که در کارت قبلی باقی مانده باشد به کارت جدید هم منتقل می‌شود.

وی افزود: همچنین ممکن است کسی بخواهد علی‌رغم اینکه لزومی به تعویض کارت هوشمند خودرو پس از نقل و انتقال از مالکی به مالک دیگر نیست، اقدام به تعویض کارت هوشمند به نام مالک جدید کند. باز هم تفاوتی در میزان سهمیه‌ی سوخت در کارت جدید وجود نخواهد داشت.
سهمیه‌بنزین کارت‌های مفقودی از بین نمی رود
این مسئول در وزارت نفت خاطرنشان کرد: کارت سوخت به نام خودرو صادر شده است و هر آنچه سهمیه در کارت خودرو وجود دارد پس از نقل و انتقال مالکیت هم در کارت باقی می‌ماند و نیازی به تعویض کارت پس از نقل و انتقال مالکیت نیست. با این وجود حتی اگر اقدام به تعویض هم انجام شود در میزان سهمیه تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

وی در مورد خبر اعلام شده از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر اینکه افرادی که به تازگی درخواست کارت سوخت جدید می‌کنند نمی‌توانند از سهمیه‌ی سوخت ماه‌های قبل خود استفاده کنند، گفت: ایشان در مورد کارت‌های جدید اظهار نظر کرده‌اند و بحث به خودروهای نوشماره یا صفر کیلومتر تعلق داشته است. طبیعتا برای خودروی صفر کیلومتر سهمیه‌ای وجود ندارد.

سهمیه‌بنزین کارت‌های مفقودی از بین نمی رود

کرمی گفت: سهمیه خودروهای نو 360 لیتر بود. یعنی تا پایان تیرماه 99 شش ماه ذخیره شد اما به دلیل شیوع کرونا حدود 540 لیتر سهمیه در کارت این خودروها باقی می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در بحث تاکسی‌های اینترنتی مصوب شده بود که بر مبنای عملکردشان به آنان سهمیه تعلق بگیرد. اعتبار سوخت این خودروها پس از ارسال عملکرد از سوی وزارت کشور به این شرکت؛ برمبنای زیرساخت‌های ایجاد شده بلافاصله به کارت سوخت انتقال داده می‌شود.

وی اظهار داشت: ما متولی انجام این کار هستیم و عملکرد باید از سوی وزارت کشور به ما ابلاغ شود. این شرکت به تمام خودروهایی که عملکردشان از سوی وزارت کشور ارسال شده سوخت مازاد تخصیص داده است و نهایتا این سوخت‌های ترمیمی بر مبنای کارکرد به کارت سوخت تاکسی‌های اینترنتی ارسال می‌شود.

کرمی در مورد افزایش سهمیه‌ی سوخت وانت ها گفت: وانت‌ها هم بر مبنای کارکردی که سازمان متولی به ما ابلاغ می‌کند سوخت اضافه دریافت می‌کنند و ما پس از دریافت عملکرد بلافاصله سوخت را به کارتشان منتقل می‌کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: ارسال کارتهای سوخت المثنی به متقاضیان طبق برنامه انجام می‌گیرد اما اگر تاخیری در ارسال کارت به متقاضیان صورت گیرد این افراد می‌توانند با شماره‌ی 09627 تماس گرفته و در جریان مراحل ارسالی کارت سوخت خودروی خود قرار بگیرند.