معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشت: تمام خودروهای تولید داخل که در حال حاضر استاندارد آلایندگی آنها یورو ۴ است باید از ابتدای سال ۹۹ مطابق با استاندارد آلایندگی یورو ۵ تولید شوند.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، “عیسی کلانتری” در نامه خود خطاب به “رضا رحمانی” آورده است:

احتراما، استحضار دارید که براساس جدول زمان بندی ذیل ماده ۴ آیین نامه ماده ۲ قانون هوای پاک خودروهای بنزینی تولید داخل می بایست از ابتدای سال ۹۸ مطابق با استاندارد آلایندگی یورو۵ تولید شوند. این مهم طی مصوبه شماره ۱۵۷۳۶۸ / ت۵۶۲۲۹ه مورخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۷ به ابتدای سال ۱۳۹۹ به تعویق افتاد.

بنابراین خودروهای تولید داخل که در حال حاضر استاندارد آلایندگی آنها یورو ۴ می باشد می بایست از ابتدای سال ۹۹ مطابق با استاندارد آلایندگی یورو۵ تولید گردند.

علیهذا، شرکت های خودروسازی می بایست حداکثر تا انتهای سال جاری با ارائه مدرک و مستندات کافی و الزامی، تاییدیه انطباق با استاندارد آلایندگی یورو۵ را برای تمام محصولات خود از این سازمان دریافت کنند.

به گزارش پرشین خودرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه نامه خود بیان کرده است: در صورت ارائه مدرک مذکور، این سازمان از ابتدای سال آینده از تولید و شماره گذاری محصولات یورو ۴ جلوگیری به عمل خواهد آورد.

با توجه به مدت زمان باقی مانده تا موعد اشاره شده، خواهشمند است دستور فرمائید، برنامه ریزی ارتقاء استاندارد آلایندگی محصولات خودروسازان به استاندارد آلایندگی یورو ۵ به این سازمان ارائه گردد.