image002   به گزارش خبر خودرو ، عضو ناظر شورای رقابت گفت : اطلاعاتی که کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان به شورای رقابت ارسال کرده پاسخ گوی این شورا برای بازنگری و تصمیم گیری  مجدد در خصوص قیمت خودرو نیست.

 عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، افزود : شورای رقابت همچنان در انتظار است تا اطلاعات کامل تری را در خصوص موارد مطرح در گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان  دریافت کند تا بررسی دقیق تری را داشته و در خصوص قیمت خودرو تصمیم گیری نماید.

وی تاکید کرد : تا زمانی که اطلاعات و مستندات شرکتها کامل نشود شورای رقابت در خصوص بازنگری در قیمت خودرو ورود مجدد نخواهد کرد.

وی  در ادامه با توجه به ارائه طرحی در خصوص بررسی عملکرد شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو گفت : در صورتی که این گونه طرح ها با هدف بررسی کارایی شورای رقابت صورت گیرد طبعا امکانات قانونی برای بررسی این مساله وجود دارد اما اینکه بخش هایی که متاثر از تصمیمات شورا هستند به قانون و مصوبات شورا احترام گذاشته و عمل می کنند یا خیر این مطلب دیگری است که قابل تامل و بررسی است.

وی اظهار داشت : صرف اینکه یک دستگاهی کارایی لازم را ندارد نمی توان آن دستگاه را منحل کرد بلکه باید به دنبال آن بود که در صورتی که چنانچه وظایف شورای رقابت جایی برای بازنویسی و بازنگری وجود دارد دراین خصوص اقدام شود به عنوان نمونه در خصوص ترکیب اعضاء و اینکه اعضای این شورا از افرادی باشند که هم رعایت حال مصرف کننده و تولید کننده را نمایند و ضمن اینکه افراد مستقلی باشند و تحت تاثیر ارکان دولتی قرار نگیرند .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : البته مسیری را که شورای رقابت در سایر حوزه ها طی کرده حاکی از عملکرد خوب این شورا بوده است و خوشبختانه بسیاری از مصوبات این شورا اجرایی شده بنابراین صرف مسائلی که در خصوص قیمت خودرو مطرح شده است  نباید دست آویزی برای زیر سوال بردن وظایف این شورا و یا انحلال این شورا گردد.

امامی با اشاره اینکه به مشکل قیمت خودرو ، موضوعی چالشی است که سالهاست در این صنعت مطرح است ، تاکید کرد : علی رغم اینکه در این سالها بحث واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی مطرح شد اما تاکنون مشکل قیمت خودرو حل نشده است بنابراین چه دلیل دارد که این مسائل در خصوص قیمت خودرو و وظایف شورای رقابت مطرح شود .

وی افزود : باید در خصوص قیمت خودرو چاره جویی شود و این موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد که این موضوع تاثیر گذار آیا مسئله ای است که از درون دولت منشاء می شود یا خیر ؟ و اینکه ذی نفعان این موضع چه کسانی هستند ؟ و چرا این ذی نفعان امکان تغییر و تحول و مسیر منطقی این مساله را فراهم نمی کنند؟

این عضو ناظر شورای رقابت گفت : در این جریان به نظر می رسد که باید موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان جدی گرفته شود و واقعیت های آن مطرح شود تا کسانی که در این خصوص تخلف کرده و اجازه نمی دهند تا این سرمایه عظیم ملی و مردمی تکلیفش مشخص شود در این ارتباط  اقدامات لازم صورت گیرد.